Działalność oświatowa

W Słupcy dobrze rozwinięta jest baza oświatowa.  Funkcjonują tu trzy przedszkola, dwie szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupca. Od września 2015r. funkcjonuje przedszkole prywatne. „Pod skrzydłami” powiatu znajdują się: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych, kształcące młodzież ze Słupcy i powiatu słupeckiego. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzą ożywione kontakty ze szkołami w innych krajach, dzięki czemu młodzież kształci swoje umiejętności językowe, poznaje inne kultury i style życia, uczy się tolerancji.

Prężnie działa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, który prowadzi nauczanie na poziomie: podstawowym, gimnazjum i zawodowym (przygotowanie do zawodu).

W Słupcy swoją siedzibę ma  Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty. Dzięki niej dzieci i młodzież mogą kształcić swoje umiejętności muzyczne i wrażliwość artystyczną. Uczniowie szkoły są laureatami ogólnopolskich koncertów i konkursów gitarowych, akordeonowych, skrzypcowych i pianistycznych. Absolwentem Szkoły Muzycznej w Słupcy jest Łukasz Kuropaczewski światowej sławy gitarzysta.

 

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole nr 2 „Miś”

Przedszkole nr 4 „Jarzębinka”

Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego

Zespół Szkół Zawodowych im. Władysława Sikorskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej

Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125