Wykaz podmiotów- nieczystości ciekłe

WYKAZ
podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na
prowadzenie działalności na terenie Gminy Miejskiej Słupca w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm./].

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO, Al. Wyszyńskiego 23, 62 – 420 Strzałkowo, REGON 310272359, tel. 63 275 61 99 (tymczasowo wstrzymane wykonywanie usług – informacja przedsiębiorcy).
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z O.O., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62 – 500 Konin, REGON 310018543, tel. 632428276.
  3. EKOPARTNER Sławomir Kasprzyk, ul. Szkolna 4, 62 – 420 Strzałkowo, REGON 301910108, tel.722180007.
  4. Jacek Jamruszka Rozalin 57, 62 – 400 Słupca, REGON 311391037, tel. 693504710.
  5. Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62 – 513 Krzymów REGON 310033956 , tel.63 249 39 98.
  6. Wiesław Pankros, Gółkowo 7a, 62 – 600 Słupca REGON 30078150200023 , tel.661473529.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125