Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla osób fizycznych

Zainteresowanie mieszkańców województwa wielkopolskiego możliwością dofinansowania takich przedsięwzięć jak termomodernizacja budynków jednorodzinnych, wymiana źródła ciepła czy instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE), jest w dalszym ciągu wysokie. Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak „Ryś” czy „Kawka” są już nieaktualne. Ograniczanie niskiej emisji oraz zużycia energii jest jednak na tyle istotną kwestią, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) zaplanował na 2017 rok, trzy nabory wniosków skierowane do osób fizycznych w ramach trzech nowych programów priorytetowych. Celem programów skierowanych do mieszkańców naszego województwa jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, co doprowadzi do ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla.

 

„OZE – 2017”

„Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych” to Program dotyczący budowy systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, czyli zakupu i montażu instalacji o mocy do 40 kW w zakresie: systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Formą pomocy finansowej w tym Programie ma być pożyczka z możliwością umorzenia do 30%, udzielana na okres do 15 lat, oprocentowana  w wysokości 1% w stosunku rocznym.

 

„TERMO -2017”

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych” to kolejny z programów skierowany do osób fizycznych. Dofinansowanie będzie można uzyskać na prace w budynkach wybudowanych przed rokiem 1999, polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i bram garażowych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie musiał wynikać z opracowanego audytu energetycznego budynku. Uzupełnieniem wyżej wymienionych prac może być modernizacja lub wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją lub wymianą instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) o ile będzie to wynikać z audytu energetycznego. Uzupełnieniem może być również zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych). Formą pomocy finansowej w Programie „Termo – 2017” ma być pożyczka z możliwością umorzenia do 30%, udzielana na okres do 15 lat, oprocentowana  w wysokości 2,8% w stosunku rocznym.

 

 

„PIECYK – 2017”

Pełna nazwa tego programu to „Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych”. Skierowany jest on do osób, które są zainteresowane wyłącznie modernizacją lub wymianą źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o. i c.w.u. Wsparcie finansowe można więc uzyskać na zakup i montaż kotłów olejowych, gazowych, gazowo – olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/węzła cieplnego oraz kotłów na paliwa stałe, przy czym w tym ostatnim przypadku będą one musiały spełniać określone w programie priorytetowym wymagania. Formą pomocy finansowej w Programie „Piecyk – 2017” ma być pożyczka z możliwością umorzenia do 40%, udzielana na okres do 15 lat, oprocentowana  w wysokości 2,8% w stosunku rocznym.

 

Nabory wniosków w ramach powyższych Programów zaplanowane są na pierwsze półrocze 2017 r. Każdy z nich jednak odbędzie się w innym terminie. Jako pierwszy ma wystartować Program „OZE – 2017” – nabór wniosków zaplanowany jest na styczeń. Następny w kolejności – „Termo -2017” powinien rozpocząć się w marcu, a ostatni czyli „Piecyk – 2017” – w maju 2017 r. Należy jednak pamiętać, że powyższe terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Na szczegółowe i ostateczne warunki i zasady wsparcia w ramach powyższych Programów należy poczekać do momentu ogłoszenia naborów i opracowania Regulaminów przez WFOŚiGW w Poznaniu. Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl w zakładce „Oferta dla osób fizycznych”.

 

Magdalena Żelichowska

Doradca energetyczny WFOŚiGW w P-niu

tel. 61-8456-244

e-mail: magdalena.zelichowska@wfosgw.poznan.pl

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125