IV Pchli Targ w Słupcy

28 maja 2017

“Król Łokietek  wychwalając męstwo i oddanie, mieszczanom słupeckim prawo do urządzania  trzydniowego jarmarku nadał oraz z opłat celnych na terenie całego księstwa zwolnił ich. Zasłynęła więc Słupca z jarmarków. Raz do roku zjeżdżało się luda, że gród w szwach pękał. A każdy swój towar zachwalał a na konkurencyję okiem krzywym patrzył.”

Tradycyji zadość czyniąc zwołuję  na 28 maja 2017r.  IV PCHLI TARG aby przedmiotom zbędnym, drugie życie darować. Aby dowiedzieć się kiedy, gdzie i czem handlować można z  zasadami tegoż targu  niezwłocznie zapoznać się trzeba.

 REGULAMIN IV PCHLEGO TARGU

 Masz w szafie niepotrzebne ubrania, torebki, biżuterię lub inne dodatki? Uporządkuj piwnicę, garaż i szafy, posegreguj zabawki.  Przynieś rzeczy, których nie potrzebujesz, a na pewno znajdą nowego właściciela.

Na „Pchlim Targu” każdy będzie miał szansę znalezienia dla siebie czegoś wyjątkowego…

TERMIN

1. Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie „Pchlego Targu” odbędzie się w dniu 28 maja 2017r. w godz. od 13:00  na targowisku Miejskim ul. Ratajczaka w ramach Słupeckich Dni Rodziny.

2. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 1.

ORGANIZACJA STOISK I WARUNKI UCZESTNICTWA

3. Organizatorem „Pchlego Targu” jest Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta w Słupcy

4. Warunkiem zostania Uczestnikiem- wystawcą na „Pchlim Targu” jest: wypełnienie zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy Pułaskiego 21 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30) lub przesłania go mailem na adres promocja2@miasto.slupca.pl do dnia 19 maja 2017r. Informacji udziela Magdalena Kosmalska-Zauer Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego pokój 318 tel. 63 277 27 27 wew. 160.

5. Sprzedaż/wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.

6.Wyklucza się wstawianie towarów nielegalnych, niebezpiecznych, żrących,o nieprzyjemnym zapachu, alkoholu, papierosów oraz niedopuszczonych do handlu.

7.Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych produktów w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

8. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice, bądź opiekunowie

9.Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy „Pchli Targ” w dniu 28 maja 2017r. na targowisku w Słupcy:

  • Książki
  • Płyty
  • Gry komputerowe
  • Filmy
  • Antyki
  • Galanteria domowa
  • Wyroby dekoracyjne
  • Biżuteria
  • Aparaty fotograficzne i ich części
  • Instrumenty muzyczne i ich części
  • Rekwizyty wojskowe
  • Drobne rękodzieło
  • Przedmioty kolekcjonerskie
  • Ubrania
  • Inne

10. Organizator ma prawo do usunięcia stanowiska, które jest niezgodne z charakterem „Pchlego Targu”.

11. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik zobowiązuje się do uporządkowania swojego miejsca handlowego.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem „Pchlego Targu”.

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawionych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania „Pchlego Targu”.

14. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

Pchli Targ

Pchli Targ

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125