Dodatek energetyczny

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne (t.j. – Dz.U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.) od dnia 01 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energetyki z dnia 13 kwietnia 2017r (Monitor Polski z dnia 20 kwietnia 2017r., poz.394) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;
składającego się z 2 – 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;
składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, która:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. (tj. – Dz.U. z 2013r., poz. 966 ze zm.);
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wszelkich informacji związanych z dodatkiem energetycznym udziela Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta w Słupcy, pok. 109 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125