Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie

[tekst ogłoszenia]

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 11 września 2017 r.
Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach:
Naboru Nr 5/2017 – 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”
Naboru Nr 6/2017 – 1.3. LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe”
Naboru Nr 7/2017 – 2.3 LSR tj.: „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego”
zapraszamy na szkolenie w zakresie zasad przyznawania pomocy, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz pozostałych dokumentów.
Termin: 11 września 2017 r., godz. 10:00
Miejsce szkolenia: Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” [I piętro nad marketem „Biedronka”]
Wszyscy uczestniczy otrzymają zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Uwaga ! Zapisy tylko telefonicznie do 08 września 2017 r., pod numerem +48 512 962 200, liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

[komunikat otrzymaliśmy od Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”]
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125