Bezpłatne szkolenia „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”

21 września 2017do22 września 2017

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy, które odbędą się 21 i 22 września od godz. 8.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy.

Program „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Słupeckiego (szczególnie w wieku 55+) do uczestnictwa w programie dotyczącym zdobywania praktycznej wiedzy na temat pierwszej pomocy pt. „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze” – projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem programu jest wyposażenie mieszkańców powiatu słupeckiego w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa/ratownictwa i pierwszej pomocy, pozbycie się obaw przed angażowaniem się w podejmowaniu działań ratowniczych na rzecz innych (obcych osób), dodanie odwagi przy podejmowaniu działań ratowniczych, nauka bezpiecznego korzystania z automatycznego defibrylatora – urządzenia, które w nagłych przypadkach pomaga przywrócić akcję serca.

Od ponad 50 lat powodzenie akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego w opiece przedszpitalnej uzależnia się od siły i jakości współpracy poszczególnych ogniw tzw. łańcucha ratunkowego nazywanego dziś także łańcuchem przeżycia. W nagłym zatrzymaniu krążenia mamy na myśli 5 jego elementów: wczesne rozpoznanie możliwości wystąpienia w krótkim czasie zagrożenia dla zdrowia i życia oraz wezwanie pomocy medycznej, rozpoznanie zatrzymania krążenia, a co z tym idzie – rozpoczęcie uciskania klatki piersiowej i/lub wentylacji zastępczej przez świadków zdarzenia, zastosowanie defibrylacji zautomatyzowanej AED w możliwie krótkim okresie od chwili ustania pracy serca oraz przekazanie poszkodowanego wysoko wyspecjalizowanym podmiotom w zakresie medycyny ratunkowej, poprzez wdrożenie medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego w opiece przedszpitalnej oraz kontynuowanie opieki już w opiece szpitalnej w oparciu o intensywną terapię i nadzór medyczny. Trzy pierwsze ogniwa należą do świadków zdarzenia – bez ich udziału szanse na uratowanie poszkodowanego drastycznie spadają. Wyniki prowadzonych badań wskazują na fakt, wykonanie wczesnej defibrylacji (w czasie 3-5 minut od utraty przytomności) może skutkować wzrostem przeżywalności nawet do 75%. Dlatego tak istotnym jest nie tylko wdrażanie działań edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy i umiejętności z zakresu resuscytacji ale także budowanie braku obaw przed podjęciem działań. Organizacja Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zakłada, że zespół ratownictwa medycznego dotrze do pacjenta znajdującego się w mieście powyżej 10 000 mieszkańców w czasie od 8 do 12 minut (poza miastem 15 do 20 min.) Oczywistym jest, że pomoc specjalistyczna nie jest w stanie wydolnie interweniować i docierać do miejsca wezwania natychmiast, a osoby gotowe, mogące udzielić pierwszej pomocy mogą być naprawdę blisko.

Projekt zakłada przeprowadzenie otwartych szkoleń informacyjno – pokazowych dla około 500 osób oraz szkolenia praktycznego dla ok. 240 osób, przy czym preferowani będą uczestnicy  w wieku 55+.

Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu pt. „W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125