Miasto otrzymało milionowe dofinansowanie!

Wniosek Gminy Miejskiej Słupca do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój terenów zieleni w Słupcy” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 092 941,19 zł. Całość inwestycji to kwota 1 285 813,17 zł. Wkład własny gminy to kwota 192 871,98 zł. W ramach zadania wykonana zostanie promenada rowerowo-spacerowa do stawku przy muzeum aż do Alei Tysiąclecia. Ponadto umocniona zostanie skarpa przy stawku, wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów, zamontowane będą budki lęgowe dla ptaków, owadów i małych ssaków, Uzupełnieniem terenu parkowo-rekreacyjnego będą elementy małej architektury ławki, kosze i instalacja oświetlenia. Początek inwestycji zaplanowano na rok 2018.

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125