Protokół z konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 rok

Protokół

z konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 rok

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 rok odbyły się w terminie od 18 września do 23 października 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy uprawnionych było 11.731 osób. Głosów oddano 3.815 w tym 120 osoby nieuprawnione, frekwencja wyniosła 32,52 %.

W czasie konsultacji łącznie oddano 3.815 głosów.

Drogą elektroniczną oddano 47 głosów.

Za pośrednictwem tradycyjnych ankiet konsultacyjnych oddano 3.768 głosów.

Głosów ważnych oddano 3.393 a głosów nieważnych oddano 422 ( w tym głosy oddane wielokrotnie na różne zadania, bądź oddane przez osoby nieuprawnione do głosowania).

Podsumowanie konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Słupcy na 2018 rok

Sposób udziału w konsultacjach drogą mailową na adres budzetobywatelski@miasto.slupca.pl  

47

Ankieta konsultacyjna 3.768
Ważność oddanych

głosów

Głosy ważne 3.393
Głosy nieważne 422
Łączna suma głosów 3.815

Wyniki konsultacji dotyczących projektów

LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT* Liczba ważnych głosów
1. Budowa chodnika przy ulicy Słowackiego

( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł )

120.000 zł 613
2. Budowa chodnika przy ulicy Zagórowskiej

( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł )

120.000 zł 2
3. Budowa chodnika przy ulicy Pyzderskiej

( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł )

120.000 zł 1092
4. Modernizacja ulicy Ogrodowej

( zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok tj. do kwoty 120.000 zł )

120.000 zł 88
5. Budowa tężni solankowej w Słupcy wraz z towarzyszącą wokół infrastrukturą architektury miejskiej

W rejonie następujących ulic: Aleja Tysiąclecia, Gajowa A. Szeluty, Koszucka, M.Jareckiego, Jeziorna

120.000 zł 408
6. „Ogródek Jordanowski”

Plac zabaw w parku tzw. ”Ogródek Jordanowski”

120.000 zł 289
7. Modernizacja bocznego boiska piłkarskiego przy ul. Gajowej w kompleksie Orlik

Słupca ul. Gajowa 2

120.000 zł 801
8. Adaptacja pomieszczeń dla siedziby Stowarzyszenia Słupecki Klub Mam

Budynek Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 27

120.000 zł 84
9. „CZÓŁNO I KSIĄŻKA”( wykonanie łodzi dłubanej – repliki łodzi z okresu kultury łużyckiej + model oraz wydanie książki nawiązującej do tego okresu i miejsca w rejonie Słupcy 50.000 zł 16
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125