Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

 

Słupca, dnia 2017.11.03

BRM.0012.43.2017
Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się: w dniu 8 listopada 2017r. (tj.środa)  o godzinie 13.00
posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i na drogach.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 1.
b. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2018 rok – druk nr 6.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

 


Słupca, dnia 2017.11.03

BRM.0012.43.2017

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się: w dniu 9 listopada 2017r. (tj.czwartek)  o godzinie 13.00
posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 1.
b. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Miejskiej Słupca na 2018 rok – druk nr 6.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125