Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

 

Słupca, dnia 2017.12.13

 

BRM.0012.46.2017

 

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 18 grudnia 2017r. (tj.poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Słupca na lata 2018–2022 – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni niektórych nazw ulic na terenie miasta Słupcy – druk nr 4.
e. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 8.
i. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok (autopoprawka) – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/215/17 Rady Miasta Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2018 rok – druk nr12.
m. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2018 rok – druk nr 13.
n. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy – druk nr 14.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

 


Słupca, dnia 2017.12.13

 

BRM.0012.46.2017

 

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 19 grudnia 2017r. (tj.wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Słupca na lata 2018–2022 – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie ujednolicenia pisowni niektórych nazw ulic na terenie miasta Słupcy – druk nr 4.
e. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” – druk nr 5.
f. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk 6.
g. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2017 – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 8.
i. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok (autopoprawka) – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/215/17 Rady Miasta Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok – druk nr 11.
l. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2018 rok – druk nr 12.
m. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2018 rok – druk nr 13.
n. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy – druk nr 14.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125