Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupca

Słupca, dnia 2018.01.24

BRM.0012.47.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 29 stycznia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali nr 207 w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja o wykorzystaniu środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto Słupca oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinasowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk 11.
l. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Słupcy za rok 2017 – druk 12.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


 

Słupca, dnia 2018.01.24

BRM.0012.47.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto Słupca oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – druk nr 4
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinasowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – druk nr 9.
j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 10.
k. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2018 – druk 11.
l. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Słupcy za rok 2017 – druk 12.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125