Szkolenie z Vat-u dla rolników

Szkolenie z Vat-u dla rolników

29 stycznia 2018r. w Urzędzie Miasta w Słupcy w wypełnionej po brzegi Sali Narad odbyło się szkolenie dotyczące ,,Zmian w podatku Vat w roku 2018 oraz obowiązków wynikających z jednolitego pliku kontrolnego’’. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta w Słupcy wspólnie z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

W szkoleniu, oprócz rolników indywidualnych z terenu powiatu słupeckiego, uczestniczył Starosta Słupecki Mariusz Roga, Wicestarosta Słupecki Szymon Grzywiński, Wiesław Łyczykowski reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz organizatorzy Stanisław Plesiński Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Michał Pyrzyk Burmistrz Miasta Słupcy. Wykładowcą podczas szkolenia był Michał Kałuża, specjalista do spraw rachunkowości i Vat-u w rolnictwie.

Podczas szkolenia Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk powitał zaproszonych rolników i gości mówiąc: ,,Rolników czekają  w tym roku zmiany, chociażby w zakresie regulacji podatku VAT. Tych zmian jest na tyle dużo, że stwierdziliśmy, iż konieczne jest zorganizowanie szkolenia, które pomoże    w zrozumieniu wielu zawiłych kwestii VAT-u. W 2018 roku, rolnicy muszą w większości przypadków wysyłać deklaracje już w formie elektronicznej do urzędów skarbowych’’.

Prowadzący szkolenie Pan Michał Kałuża podkreślił, że: ,,Rolnik prowadzący wyłącznie gospodarstwo rolne, który nie uzyskuje przychodów z innego rodzaju działalności, nie musi w ogóle rejestrować się dla potrzeb podatku VAT. System zryczałtowanego opodatkowania zwalnia rolnika ryczałtowego od obowiązku prowadzenia ewidencji, składania deklaracji i wystawiania faktur, przy jednoczesnym prawie do zwrotu podatku naliczonego w postaci podatku VAT’’.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zgodnie podkreślali, że decyzję o rezygnacji ze zwolnienia w podatku VAT należy bardzo dokładnie przeliczyć i przemyśleć. Opłacalność ewentualnej rezygnacji wynika z różnicy stawek podatkowych VAT. Obrót ze sprzedaży np. płodów rolnych korzysta bowiem z opodatkowania stawkami obniżonymi, natomiast zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych materiałów służących produkcji rolniczej jest z reguły opodatkowany stawką podstawową.

Zarówno Przewodniczący WIR Stanisław Plesiński jak i Burmistrz Michał Pyrzyk mają nadzieję, że to spotkanie ułatwi wszystkim rolnikom rozliczenie się z Vat-u, a niezdecydowanym  osobom odpowie też na pytanie: Czy rolnikowi opłaca się być czynnym podatnikiem Vat-u, czy to przyniesie większą dochodowość gospodarstwa rolnego?

Szkolenie z VAT-u dla rolników

Szkolenie z VAT-u dla rolników

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125