Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2018.02.22

BRM.0012.48.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 26lutego2018r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Analiza wykorzystania obiektów sportowych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Słupcy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – druk nr 7.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


Słupca, dnia 2018.02.22

BRM.0012.48.2018

Na podstawie § 89 uchwały Nr XXV/174/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 lutego 2018r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Słupcy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych – druk nr 7.
3. Wolne wnioski i zapytania.

Za zgodność:
Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125