Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” informuje o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia:
• LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”- http://unianadwarcianska.pl/kreowanie-atrakcyjnych-przestrzeni-nabor-wnioskow/
• 1.3 LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe” – http://unianadwarcianska.pl/rozwoj-infrastruktury-drogowej-nabor-wnioskow/

 

[informację otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska]

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125