Nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie – Dotacje dla Startupów 2

Nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie – Dotacje dla Startupów 2

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia.

 Do uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowane zostanie łącznie 120 osób w ramach dwóch edycji projektu.

Wsparciem finansowym objętych zostanie 74 Uczestników Projektu mających najlepszy pomysł na biznes i realne szanse jego realizacji.

 Projekt obejmuje:

  • szkolenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości oraz tworzenia biznes planu,
  • dotację inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnie 26 000,00 zł,
  • podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie po 1 500,00 zł w okresie 12 miesięcy od uruchomienia działalności gospodarczej oraz dodatkowe wsparcie pomostowe w kwocie 400,00 zł przez pierwsze 6-mcy dla osób uruchamiających działalność gospodarczą w ramach Odnawialnych Źródeł Energii lub Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,
  • indywidualne doradztwo specjalistyczne po rozpoczęciu działalności gospodarcze

 Skierowany jest do:

  • powyżej 30 roku życia,
  • bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych tj. zarejestrowanych w PUP Konin, Koło, Słupca lub Turek nieprzerwanie przez 12 m-cy, lub biernych zawodowo,
  • zamieszkałych na terenie miasta Konin lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego,
  • nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do Projektu,
  • deklarujących wniesienie wkładu własnego w wysokości ok. 6,5% kosztów kwalifikowanych.

Szczegóły na plakacie i stronie http://dotacje.arrkonin.org.pl/

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125