Zmiana wysokości dodatku energetycznego

Informacja

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne od dnia 01 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energetyki z dnia 27 kwietnia 2018r. (MP z dnia 27 kwietnia 2018r., poz.450) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/miesiąc;
składającego się z 2 – 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/miesiąc.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osobą, która:
ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.,
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wszelkich informacji związanych z dodatkiem energetycznym udziela Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta w Słupcy, pok. 103,104 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125