SUSZA W ROLNICTWIE

 

SUSZA W ROLNICTWIE

Burmistrz Miasta Słupcy informuje, o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy.
W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w Urzędzie Miasta w Słupcy w pok. 302-303 w terminie do 13 lipca 2018r.
Po złożeniu wniosku Komisja powołana przez Wojewodę będzie mogła przystąpić do szacowania strat w danym gospodarstwie rolnym.
We wniosku należy wskazać wszystkie uprawy, nawet te w których szkody nie wystąpiły, a deklarowana powierzchnia upraw powinna być zgodna z powierzchnią wskazaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.
Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy a także w pok. 302-303 oraz na miejskiej stronie internetowej.
Szacowanie strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Sprawy/Środowisko i rolnictwo/Szkody w rolnictwie 2018.

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125