Komunikat kąpieliskowy nr 6

K O M U N I K A T Nr 6/2018
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261, ze zm.), art. 334 pkt.8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602) uwzględniając aktualne wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli informuje o jakości wody w 67 kąpieliskach i 39 miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli czynnych na terenie województwa wielkopolskiego. Szczegóły w załączniku.

 

26 lipca 2018 roku otrzymaliśmy aneks nr 4 z dnia 26 lipca 2018 roku do komunikatu Nr 6/2018. Zapisano w nim, co następuje: „W powiecie poznańskim zmienia się ocenę jakości wody w kąpielisku: Akwen Tropicana w Owińskach – zakaz kąpieli.” Szczegóły w załączniku.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125