„WSPARCIE NA INWESTYCJE Z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.5.2”

„WSPARCIE NA INWESTYCJE Z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.5.2”

Zachęcamy do udziały w spotkaniu informacyjnym, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach Poddziałania 1.5.2 w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

Dodatkowo zostaną omówione:

• Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw,

• Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego – Małe kina.

Zapraszamy na spotkania informacyjne do Słupcy, które odbędzie się w środę 22 sierpnia 2018 roku, w godzinach 13:00 – 15:30,

w Starostwie Powiatowym w Słupcy ul. Poznańska 20, sala Herbowa na pierwszym piętrze.

Honorowym gościem spotkania będzie Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Maciej Sytek.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

(63) 245 30 95 do dnia 20 sierpnia 2018 roku.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125