Badanie statystyczne

2 stycznia 2019do19 stycznia 2019

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Poznaniu informujemy, iż w dniach 2-19 stycznia br. , w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwo-mieszkancow-polski-w-podrozach-02-19012019/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html

Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach

Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125