Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI/103/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/102/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Słupca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.

Uchwała Nr XI/101/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.

Uchwała Nr XI/100/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.

Uchwała Nr XI/99/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI/98/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125