Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: CEBIT ASEAN Thailand

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: CEBIT ASEAN Thailand, odbywające się w dniach 27 – 29 listopad 2019 r. w Bangkoku, Królestwo Tajlandii, wpisane w obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.

Więcej informacji www.cebitasean.com.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarami inteligentnych specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.
Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w targach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do sekretariatu departamentu gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek). (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).
Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.
Dodatkowe informacje:
departament gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 251, e-mail:
aneta.kubik@umww.pl).

Pliki do pobrania:
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B0lr6x&mc=FQ&s=sjcUQj&u=h24SR&y=x&z=EzD8wuh&
regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-2019-r-na-targi-wpisane-w-
obszar-inteligentnych-specjalizacji-rozwoj-oparty-na-ict

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125