Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” po raz kolejny zrealizowało projekt ze środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym roku projekt nosił nazwę „Szkolenie strzeleckie młodzieży”. Zadanie realizowane było od lipca do 20 listopada. Jego celem było podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym.

Spotkania w ramach projektu rozpoczęły się od zajęć z instruktorem strzelectwa. Wystąpienia Karola Biadasza dotyczyły realizacji projektu, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, budowy broni i innych zagadnień związanych ze strzelectwem. Młodzież z ZSE mogła zobaczyć różne rodzaje karabinków pneumatycznych, tarcz strzeleckich, akcesoria strzeleckie (przeszkolono 208 uczniów).

Druga część objęła 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu słupeckiego. Wykłady szkoleniowo informacyjne prowadził Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie mjr Sylwin DONART. Młodzież miała okazję dowiedzieć się o zasadach naboru do służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, o kwalifikacji wojskowej oraz zadaniach Sił Zbrojnych. Dodatkowo na wykładach w ZSE wystąpili przedstawicie 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (dotarliśmy do 545 uczniów).

Trzecia cześć, to szkolenie specjalistyczne dla 40 uczniów z ZSE w Słupcy, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w treningach strzeleckich z karabinków pneumatycznych oraz wyjazdu do jednostki wojskowej do Powidza. Cykl treningów zakończono zawodami strzeleckimi. Zwycięzcy zmagań zostali uhonorowani podczas ślubowania klasy policyjnej w ZSE. Zdobywcy miejsc I-VI otrzymali nagrody rzeczowe i statuetki, które wręczali: Starosta Słupecki – Jacek Bartkowak, wiceprezes Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr” – Jacek Smuszkiewicz, Karol Biadasz – instruktor strzelectwa i jednocześnie osoba odpowiedzialna za realizacje całego projektu, gospodarz miejsca – pani Dyrektor Karolina Rakowicz oraz w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie – mjr Sylwin DONART.

Na najwyższym miejscu spodium stanął Szymon Sieczkarek, za nim znalazł się Marcin Piątek, Jakub Ciesiewicz, Kacper Rempiński, Mateusz Kaszuba i Aleksandra Bączkowska.

 

Był to już szósty projekt Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr” realizowany przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej. Wartość projektu w tym roku to 14900 zł z tego 10000 zł to środki pochodzące z MON. Łączna wartość projektów od 2014 r. to 102201 zł, z czego 83663 zł pochodziło z Ministerstwa.

 

W 2019 r. Partnerem projektu był Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie, wsparcia udzielił Starosta Słupecki.

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży”

 

Info i foto: Karol Biadasz

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125