„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

Zakończenie zadania „ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

 W czwartek 28 listopada 2019 r.  na holu wejściowym SP Nr 1 w Słupcy odbył się uroczysty apel podsumowujący projekt „Jedyneczki z ekologią za pan brat…”, który został zrealizowany dzięki wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędu Miasta w Słupcy.

W ramach zadania 100 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w 3-dniowych zielonych szkołach na łonie przyrody, 107 wzięło udział w konkursie wiedzy „Wspaniały ekolog” z czego 25 dostało nagrody rzeczowe, a w ramach konkursu aż 196 uczniów wzięło udział w wycieczkach o tematyce ekologicznej. Na koniec zorganizowano konkurs fotograficzny ”Fascynujący świat przyrody”, którego wyniki można oglądać na wystawie w SP Nr 1 .

Wielkie podziękowania skierowano dla opiekunów i nauczycieli , którzy dbali o młodych ekologów podczas wyjazdów, a także Dyrekcji i p. Marcie Mójcie, które doglądały wszystkiego z ramienia szkoły. Ważna jest to współpraca, bo bez niej, organizacja tylu zadań w ciągu 2 tygodni wrześniowych nie była by możliwa.

Podsumowano konkurs fotograficzny „ Fascynujący świat przyrody”, Który był ostatnim elementem projektu.

Wpłynęło ponad 80 wspaniałych prac od 24 młodych fotografów  z których 7 osobowa komisja z Panią Dyrektor Makowską na czele postarała się wybrać te najciekawsze, a było to niezmiernie trudne, bo zdjęcia były fantastyczne i genialne jednocześnie. Wyłoniono 8 laureatów –  1 miejsce zajęła JULIA MARAŃDA 6c – za wspaniałego świerszcza  – którym nagrody wręczył w ramach współpracy Zastępca Burmistrza Miasta Słupcy pan Jacek Szczap. Pozostałym uczestnikom wręczono okolicznościowe dyplomy.

Nadrzędnym celem tego zadania było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną poprzez: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, wpajanie silnego związku ze środowiskiem, uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku, naukę ekologicznego życia we własnym domu. Efekty dotychczasowych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska obserwujemy w postawie uczniów, zrozumieniu tematu i wynikach.

Edukacja przyrodnicza pozwala dziecku poznać najbliższe otoczenie, w trakcie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów jest ono w stanie zrozumieć środowisko, w którym żyje człowiek. Jednym z celów edukacji ekologicznej jest wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń stwarzanych przez działalność człowieka.

Uważamy, że te wszystkie wymienione działania, a także ich cykliczne powtarzanie pomoże w kształtowaniu świadomości środowiskowej, co należy rozpocząć jak najwcześniej, wówczas wychowanie przyrodnicze przyniesie pożądane rezultaty, wykształcą się pozytywne postawy wobec środowiska. Wcześnie nabyte przez najmłodszych doświadczenia mają istotny wpływ na późniejszy stosunek do ochrony środowiska. W związku z tym ważną ideą jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, aby wyzwolić chęć działania na rzecz ochrony środowiska.

Jedno jest pewne, że założenia zadania „Jedyneczki z ekologią za pan brat” – kompleksowa edukacja ekologiczna tj. konkurs wiedzy, fotograficzny i dwa wyjazdy na zieloną szkołę dla uczniów publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy osiągnęliśmy w 100%.

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

„ Jedyneczki z ekologią za pan brat ….”

materiał informacyjny: Iwona Śruba-Czechowska
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125