Czekamy na zgłoszenia par obchodzących Złote Gody!

Urząd Stanu Cywilnego w Słupcy informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

W związku z powyższym prosimy dostojnych jubilatów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Słupca, którzy w 1970 roku zawierali związek małżeński poza terenem działalności tut. Urzędu Stanu Cywilnego, a pragną zostać odznaczeni medalem o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Słupcy pok. 105 do dnia 24 stycznia 2020r.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125