Sesja inauguracyjna V kadencji  Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy.

Sesję otworzył i do czasu powołania przewodniczącego Rady poprowadził Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, który powitał zaproszonych gości, wręczył każdemu z radnych informację o wyborze, a następnie od radnych odebrał uroczyste ślubowanie. Odczytany został także porządek obrad.

Podczas  inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy powołano Komisję Skrutacyjną,  która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, a także sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Cezary Ignaszewski, Patryk Mikołajczyk i Piotr Miżejewski. Głosowanie było tajne, po podliczeniu głosów, okazało się, że przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta została Julia Czechowska, wiceprzewodniczą  Malwina Majchrzak, natomiast sekretarzem Wiktoria Zielińska.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy V kadencji:

1.Czechowska Julia- Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy
2. Dębicka Julia
3.Dominiak Natalia
4.Grześkiewicz Mikołaj
5.Ignaszewski Cezary
6.Koziorowska Anna
7. Ładowska Michalina
8. Majchrzak Malwina- Wiceprzewodnicząca
9. Mazurek Monika
10. Miara Martyna
11. Mikołajczyk Patryk
12. Miżejewski Piotr
13. Nowaczyk Bartosz
14.Zielińska Wiktoria – Sekratarz
15. Ziemski Jacek

 

Wszystkim wybranym Radnym serdecznie gratulujemy.

Młodzieżowa Rada Miasta Słupcy

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125