Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z okazji  229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja delegacja władz miasta uczestniczyła we mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz złożyła kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi walczących za Ojczyznę.

Trzeba zaznaczyć, że obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja mają olbrzymie symboliczne znaczenie wobec faktu umacniania demokracji w Polsce przez większość społeczeństwa polskiego, co zostało zapoczątkowane właśnie uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konstytucja wprowadziła demokratyczne zasady, które w owym czasie były nowatorskie. Polska,  jako drugi kraj na świecie i pierwszy w Europie, uchwaliła Konstytucję, która de facto wprowadzała demokratyzację życia społecznego poprzez udział mieszczan i chłopów w życiu politycznym Polski. Trzeba zaznaczyć, że Konstytucja 3 Maja to milowy krok, który wyznaczył drogę trudnych przemian politycznych ustroju Polski doby rozbiorów II Rzeczypospolitej, PRL i Polski po 1989 r. Przemiany ustrojowe w Polsce dokonane po 1989 roku świadczą dobitnie o tym, że Polska zmierza drogą wyznaczoną przez reformatorów Sejmu Wielkiego, którzy uchwalili Konstytucję 3 Maja i obóz demokratyczny w Polsce ówczesnego czasu. Powstanie wolnej i demokratycznej Polski w 1989 r. było zwieńczeniem tego, co zapoczątkowała Konstytucja 3 Maja.

Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125