Zmiana wysokości dodatku energetycznego

Informacja

 

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne od dnia 01 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. (MP.2020 poz.374) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia  01 maja 2020r.  do  dnia 30 kwietnia 2021r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

 

  • prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 – 4 osób           –        15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób –        18,23 zł/miesiąc.

 

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osobą, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Wszelkich informacji związanych z dodatkiem energetycznym udziela Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta  w Słupcy, pok. 103,104 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125