Od 18 maja br. znosimy ograniczenia w dostępie do Urzędu Miasta.

Od 18 maja 2020r. zniesione zostają ograniczenia w możliwości osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Słupcy.

W dalszym ciągu obowiązują jednak wszelkie zasady bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii, tj.

  • obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do Urzędu,
  • obowiązkowe zasłanianie ust i nosa,
  • zachowanie bezpiecznej odległości (dwa metry od innej osoby).

W trosce o zdrowie Państwa, jak i pracowników, pomimo otwarcia Urzędu Miasta, zachęcamy  do załatwiania spraw – na ile to możliwe – telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail: um@miasto.slupca.pl   lub e-PUAP oraz wrzucanie pism i podań do „Skrzynki podawczej” ustawionej przed drzwiami wejściowymi do Urzędu.

Punkt kasowy Banku Spółdzielczego znajdujący się w budynku Urzędu Miasta nadal pozostaje nieczynny.

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125