Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2020.06.17

BRM.0012.19.2020
Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 30 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję|:
a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – druk nr 1.
b. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
c. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – druk nr 4.
e. Omówienie przedstawionego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2019.
f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 5.
g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – druk nr 6.
h. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 – druk nr 7.
3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Tadeusz Markiewicz /


Słupca, dnia 2020.06.18

BRM.0012.19.2020
Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 30 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie 15.00

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję|:
a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych – druk nr 1.
b. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
c. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 3.
d. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – druk nr 4.
e. Omówienie przedstawionego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2019.
f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania – druk nr 5.
g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – druk nr 6.
h. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 – druk nr 7.
3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek /

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125