80.rocznica wywiezienia słupeckich Żydów

80.rocznica wywiezienia słupeckich Żydów

80 lat temu zniknęli z pejzażu miasta mieszkańcy Słupcy pochodzenia żydowskiego. W nocy  z 17 na 18 lipca 1940 r. zostali wywiezieni  przez okupanta niemieckiego  m.in. do getta przejściowego w Rzgowie. W marcu 1941 r. po kolejnej selekcji specjalnym transportem przez Konin, Łódź wysiedlono ich do getta tzw. tranzytowego w Izbicy n. Wieprzem, Józefowa, Krasnegostawu na terenie Generalnej Guberni.
Zostali zamordowani w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze, KL Auschwitz- Birkenau i innych miejscach kaźni. Osoby starsze, schorowane, dzieci i kobiety, pozostawione w getcie, zostały we wrześniu 1941 r. bestialsko  zamordowane i  zakopane  w zbiorowych mogiłach w miejscowości Niesłusz-Rudzica  koło Gosławic  i w lasach koło Kazimierza Biskupiego. Ponad 3 milionowa społeczność Żydów Polskich została wymordowana w czasie II wojny światowej. Społeczność żydowska Słupcy w 1939 r. liczyła niewiele ponad tysiąc osób. Holocaust przeżyło zaledwie kilkanaście osób. Wydawać się może, że zaledwie 100 lat wspólnej obecności – to niewiele w perspektywie 730 lat istnienia miasta. Ale to był ważny i znaczący czas w dziejach Słupcy. Mamy obowiązek pamiętania. O tych wszystkich, którzy tworzyli rzeczywistość społeczną, gospodarczą i polityczną przedwojennej Słupcy. Byli to nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, mniej lub bardziej nam znani, ortodoksyjni i zasymilowani, bogaci i biedni, prowadzili swoje sklepiki i warsztaty, zasiadali w Radzie Miasta, mieli wspaniale wyposażoną bibliotekę, głównie księgozbiór w języku polskim, swoje obyczaje i tradycje, świątynię w której się modlili, ich dzieci chodziły do słupeckich szkół … tutaj się rodzili i tutaj umierali. Słupca była ich domem. Rodziny: Łatte, Kominkowskich, Leszczyńskich, Berendtów, Wolfów, Lissaków, Rozentalów, Bodzanowskich, Mornelów, Fejginów,  Bryksów, Lewich, Meyerów, Ryczke, Szyke, Sangałowskich , Baumanów,  Rachwalskich, Cukierów,  Ajlenbergów, Judkiewiczów, Jakubowskich, Ogrodowskich,  Drapiszów, Głowińskich, Ejzenów i wielu, wielu innych.
NIECH PAMIĘĆ NASZA NIE PRZEMIJA
Beata Czerniak
www.muzeumslupca.pl

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125