Akt ponownego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

W dn. 23 lipca 2020 r. miał miejsce akt ponownego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Po raz pierwszy słupecka jednostka decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w dn. 04 maja 2015 r. w dzień św. Floriana – patrona strażaków. Obecna decyzja obowiązuje do 30 kwietnia 2025 r. 

Burmistrz Michał Pyrzyk podziękował strażakom ochotnikom za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie w sumienną i trudną służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Przekazanie aktu ponownego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Przekazanie aktu ponownego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Przekazanie aktu ponownego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Przekazanie aktu ponownego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Przekazanie aktu ponownego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125