Rusza głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

W dn. 20 sierpnia 2020 r. ( czwartek ) rusza głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. Zbieranie podpisów zakończone zostanie w dn. 25 września 2020 r.

Słupczanie, biorąc udział w głosowaniu, mają możliwość zadecydowania na co władza samorządowa ma przeznaczyć  część środków pochodzących z miejskiego budżetu. Każdy, kto zechce zagłosować, może to zrobić składając podpis na karcie do głosowania ( zał. nr 2 do Zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza Miasta Słupcy z dn. 04 czerwca 2020 r. )  przy wybranym zadaniu.

Załącznik do pobrania poniżej.

Głosować mogą mieszkańcy Miasta, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze. Głosowanie odbywa się:

1) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21 (parter) poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania zgodnej z zamieszczonym poniżej załącznikiem

2) poprzez internetową platformę: https://slupca.konsultacjejst.pl/budzet/glosowanie/01729cb8-44be-4b69-a6d6-5ec213b92349

3) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta w Słupcy karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy

4) poprzez przesłanie na adres: budzetobywatelski@miasto.slupca.pl  wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania. 

Głosować można jeden raz i tylko na jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jednego zadania lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu głos będzie nieważny.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125