Pływalnia Miejska otwarta

W dn. 31 sierpnia br. o godz. 14.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie Pływalni Miejskiej w Słupcy. Zaproszonych gości przywitał Burmistrz Michał Pyrzyk. Zgromadzeni na uroczystości goście wysłuchali krótkiego przemówienia Burmistrza, który w kilkunastu zdaniach przedstawił drogę do osiągnięcia sukcesu, jakim jest obiekt Pływalni Miejskiej. Z-ca Burmistrza, Jacek Szczap, przedstawił z kolei obiekt od strony technicznej. Krótkie przemówienie wygłosili również poseł Zbigniew Dolata, poseł Tadeusz Tomaszewski i Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska-Wasiak. Następnie obiekt został poświęcony przez księdza Dziekana Tomasza Rysia, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi.

Burmistrz Miasta, Michał Pyrzyk

Zastępca Burmistrza, Jacek Szczap

Poseł Zbigniew Dolata

Poseł Tadeusz Tomaszewski

Otwarcie pływalni miejskiej

Otwarcie pływalni miejskiej

Wicewojewoda Wielkopolski, Aneta Niestrawska-Wasiak

Kierownik Pływalni Miejskiej, Jacek Mikołajczyk

Moment poświęcenia  Pływalni Miejskiej przez księdza Dziekana Tomasza Rysia

Moment przecięcia wstęgi

http://wielkopolska.tv/slupca-ma-nowoczesna-plywalnie/


print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125