719 tysięcy złotych dla Miasta Słupcy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Miejska Słupca otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 719 tysięcy złotych. Przeznaczenie pieniędzy będzie przedmiotem obrad na Sesji Rady Miasta. Wcześniejsze ustalenia mówiły o przeznaczeniu pieniędzy na adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy.
Budynek, w którym obecnie mieści się biblioteka jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i nie ma możliwości technicznych, ażeby go dostosować. Poza tym pomieszczenia są małe i nie można w nich pomieścić całego posiadanego przez bibliotekę księgozbioru. Przeniesienie biblioteki do budynku po byłym gimnazjum dałoby również możliwość utworzenia czytelni dla dzieci. W chwili obecnej takiej czytelni biblioteka nie posiada. Poza tym byłyby lepsze możliwości do regularnego poszerzania księgozbioru, którego część w chwili obecnej przechowywana jest w magazynie.
Biblioteka zostałaby dostosowana do standardów obowiązujących dla instytucji kulturalnych, co umożliwiłoby poszerzanie pola działalności biblioteki.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125