81. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

17 września 2020 r. mija 81 lat od napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Warto z tej okazji przypomnieć najważniejsze fakty związane z tą bolesną dla Polaków rocznicą. Bolesną, albowiem wiąże się ona z definitywną klęską Armii Polskiej, dla której najazd sowiecki – żeby przypomnieć słowa z ówczesnej angielskiej prasy był ciosem zadanym nożem w plecy – doprowadził do upadku państwowość II Rzeczpospolitej.

Historycy zastanawiają się, jak doszło do tego, że przeciwstawne formy ustrojowe, jakimi była III Rzesza Niemiecka i komunistyczny Związek Radziecki mogły dojść do porozumienia, jakim był Pakt Ribbentrop – Mołotow, który de facto podzielił Polskę między III Rzeszę i Związek Radziecki i był także wymierzony przeciwko państwom bałtyckim. Historycy przywykli określać to porozumienie IV rozbiorem Polski.

Związek Radziecki po zawarciu Paktu Ribbentrop – Mołotow przygotował plan inwazji na terytoria wschodnie II Rzeczpospolitej. Po przełamaniu przez Niemców obrony Armii Polskiej i podejściu Wehrmachtu pod Warszawę, Związek Radziecki zdecydował się na wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Polski. W nocy, 17 września 1939 r. ambasador polski otrzymał notę uprzedzającą o wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski. Była to niewątpliwie, niczym niesprowokowana, agresywna napaść pod pozorem ochrony ludności ukraińskiej i białoruskiej zamieszkującej ówczesne tereny II Rzeczpospolitej. Napaść łamiąca pakt o nieagresji zawarty między Polską a Związkiem Radzieckim w 1932 roku.

Wojska radzieckie wdarły się szybko w głąb terytorium Wschodniej Polski nie napotykając większego oporu ze strony Wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza, a także nielicznych oddziałów Armii Polskiej, której główne siły zajęte były walką z Niemcami. Pomimo tego doszło do oporu ze strony polskiej, którą przeważające siły nacierającej Armii Czerwonej zdołały pokonać. Już we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona dała się poznać z jak najgorszej strony, dopuszczając się mordu na żołnierzach polskich. Trzeba tu wspomnieć gen. Józefa Olszynę – Wilczyńskiego, zamordowanego dowódcę zgrupowania polskiego w Puszczy Augustowskiej, a także żołnierzy zamordowanych w Oszmianie, Wilnie i Grodnie, których śmierć była zapowiedzią późniejszych zbrodni dokonanych przez Rosjan na jeńcach polskich w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie.

22 września 1939 r. Rosjanie zajęli Lwów, dwa dni wcześniej Grodno i Białystok. Po kapitulacji Warszawy, 28 września 1939 r. Niemcy i Rosjanie uzgodnili nową linię graniczną między III Rzeszą i ZSRR na rzece Bug, co przypieczętowało upadek II Rzeczpospolitej i okupację jej terytorium przez hitlerowskie Niemcy i stalinowską Rosję.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125