Możliwość zapoznania się z dokumentacją dot. rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w m. Łężec

Słupca, dnia 07.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Strzałkowo i Burmistrz Miasta Słupcy zapraszają do zapoznania się  z rozwiązaniami projektowymi w opracowanej zweryfikowanej dokumentacji projektowej „rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego” w m. Łężec gmina Strzałkowo i ul. Łężec m. Słupca, uwzględniającej uwagi i wnioski mieszkańców.

Umożliwiamy Państwu zapoznanie się z projektem drogi, umieszczonym na stronach internetowych:

  • Burmistrza Miasta Słupcy – zarządcy drogi na terenie gminy miejskiej Słupca miasto.slupca.pl
  • Wójta Gminy Strzałkowo – zarządcy drogi na terenie gminy Strzałkowo strzalkowo.pl

oraz  na spotkaniu z  projektantem:

  • w dniu 14 października 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Strzałkowo – sala nr 4 – dla odcinka drogi na terenie gminy Strzałkowo,
  • w dniu 15 października 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 w Urzędzie Miasta Słupca – sala nr 319 – dla odcinka drogi na terenie Gminy Miejskiej Słupca.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektu można przesyłać w formie pisemnej pocztą lub e-mailem na poniżej podane adresy do dnia 16.10.2020 r.:

– dla odcinka drogi na terenie Gminy Miejskiej Słupca:

  • środki komunikacji elektronicznej e-mail: um@miasto.slupca.pl;
  • wrzucenie koperty do skrzynki przy wejściu do Urzędu Miasta Słupcy;
  • przesyłką pocztową Urząd Miasta w Słupcy – ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca.

 

– dla odcinka drogi na terenie Gminy Strzałkowo:

  • środki komunikacji elektronicznej e-mail: ug@strzalkowo.pl;
  • wrzucenie koperty do skrzynki przy wejściu do Urzędu Gminy Strzałkowo;
  • przesyłką pocztową Urząd Gminy Strzałkowo – ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

 

Osoby, które będą chciały zapoznać się z planem sytuacyjnym osobiście na dyżurze  z projektantem obowiązane są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu w szczególności zarażenia koronawirusem (COVID19):

1) Stosować właściwą higienę rąk – dezynfekcja oraz rękawice ochronne.

2) Stosować higienę kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, innego zabezpieczenia.

3) Zachować bezpieczną odległość (min. 2 metry).

 

                                                                                                                            Burmistrz Miasta Słupcy

                                                                                                                                   /-/ Michał Pyrzyk

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125