Emisje radiowe w październiku 2020

Emisje radiowe w październiku 2020

Temat rozmowy: o Budżecie Obywatelskim (Meloradio)

Tekst:  Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś Michał Pyrzyk – burmistrz Słupcy. Za nami tegoroczne głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego. Który pomysł otrzymał największą liczbę głosów?
Michał Pyrzyk: Bezapelacyjnie, po podliczeniu głosów, okazało się, że zwyciężył wniosek firmowany przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, który dotyczy wkładu własnego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. I ten projekt otrzymał 2974 głosy, co jest absolutnym rekordem, jeśli chodzi o wszystkie edycje Budżetu Obywatelskiego rozpisywanego w naszym mieście. Poprzednie wnioski uzyskiwały nieco ponad tysiąc głosów. Te zwycięskie, ten pierwszy zwycięski wniosek wyczerpał całą pulę środków, czyli 150 tysięcy.
Meloradio: A co z tymi projektami, które zajęły kolejne miejsca?
Michał Pyrzyk: Te projekty, które nie wygrywają, ale znajdują poparcie znacznej liczby mieszkańców są dla nas, w pewnym sensie, takim drogowskazem, co należy poprawić w mieście, jakie zadania podjąć, być może starać się o dofinansowanie na tego typu projekty z zewnątrz. Są to jak najbardziej takie dobre podpowiedzi dla nas, co w przyszłości mamy robić.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.

Temat rozmowy: o renowacji boiska treningowego przy ul. Gajowej (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Radio Września: Ta informacja ucieszy nie tylko zawodników Słupeckiego Klubu Piłkarskiego. Już niedługo będą oni mieli gdzie trenować. Boisko na ul. Gajowej, z którego na co dzień korzystają przeszło metamorfozę. Ta metamorfoza kosztowała 150 tysięcy złotych. O szczegółach burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Ubiegłoroczne głosowanie na inwestycję, która miałaby być finansowana z Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy wygrał projekt renowacji murawy boiska treningowego przy ul. Gajowej, i ta inwestycja w trakcie wakacji była realizowana. Zadanie to wykonała firma Magmar Murawy, która wyłoniona została w przetargu nieograniczonym. Boisko przeszło gruntowną renowację, zyskało nowy system nawadniający, nową murawę, a wiosną zamontowane zostaną tam nowe bramki, zadaszenia dla zawodników, wymalowane zostaną linie boiskowe, po to, aby można już było w pełni z tego boiska korzystać. W tym momencie murawa rośnie, murawa odpoczywa, jest sukcesywnie nawożona i mam nadzieję (to, co powiedziałem wcześniej), że już od wiosny będzie spełniała swoje zadanie i odciąży nam, jeśli chodzi o treningi, ale również o mecze, tą murawę główną Stadionu Leśnego w Słupcy.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o zwrocie podatku VAT (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Radio Września: Ktoś kiedyś powiedział, że nieznajomość przepisów szkodzi, odwracając to – znajomość przepisów pomaga. Przekonał się o tym Urząd Miasta, który (w sobie tylko znany sposób) odzyskał pieniądze zainwestowane w budowę basenu. Mówi burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: W dniu 1 września bieżącego roku oddaliśmy do użytku Pływalnię Miejską w Słupcy. Już kilka miesięcy wcześniej, bo w czerwcu złożyliśmy także wniosek, a potem uzyskaliśmy pozytywną interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku – Białej, że możemy uzyskać zwrot podatku VAT, który zapłaciliśmy w trakcie realizacji budowy tego obiektu, tym samym do budżetu miasta w ostatnich dniach wpłynęła kwota 2 milionów 600 tysięcy złotych, a uzyskana w ten sposób indywidualna interpretacja pozwoli nam odliczać także podatek VAT od wydatków związanych z bieżącą działalnością obiektu, co jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym, że dotacja, jaką uzyskaliśmy na budowę pływalni z Ministerstwa Sportu w kwocie prawie 4 milionów złotych liczona była od inwestycyjnej kwoty brutto, to tym samym musimy oddać do Ministerstwa Sportu około 740 tysięcy złotych. Per saldo w budżecie miasta pozostaje kwota 1 miliona 900 tysięcy złotych, z czego bardzo się cieszymy, a mając na uwadze te powyższe rozliczenia ostateczny koszt budowy pływalni wyniósł ponad 13 milionów 900 tysięcy złotych, z czego uzyskane środki zewnętrzne na ten cel, czyli dotacja z Ministerstwa Sportu i zwrot VAT łącznie wyniosły ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych.
Za pośrednictwem Państwa chciałbym także podziękować pani skarbnik i wszystkim służbom finansowym za takie a nie inne rozliczenie tej inwestycji. Mówiąc o służbach finansowych mówię tutaj o Referacie Finansowym Urzędu Miasta w Słupcy i księgowości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: jeszcze o Budżecie Obywatelskim – kto go wygrał? (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Radio Września: Moim gościem jest burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk. Panie burmistrzu zakończyła się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Kto wygrał?
Michał Pyrzyk: W tegorocznej edycji, która jest tak rozpisana, że jej realizacja nastąpi w roku przyszłym bezapelacyjnie zwyciężyli, można powiedzieć, strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, którzy ubiegali się o wkład własny na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i w tym głosowaniu, tak jak powiedziałem, byli zwycięzcami, zdeklasowali pozostałe wnioski, bo na ten projekt głosowało prawie 3 tysiące osób. W całym głosowaniu wzięło udział 5 tysięcy 200 mieszkańców Słupcy, co stanowi, jak na Budżet Obywatelski, bardzo wysoką frekwencję, bo prawie 48% uprawnionych zechciało zagłosować na określone zadanie.
Radio Września: Jak duże pieniądze, jak duże środki strażacy otrzymają? Rozumiem, to jest część ich wkładu?
Michał Pyrzyk: Tak, Budżet Obywatelski to pula 150 tysięcy złotych. Ten wniosek strażacki wyczerpuje ją w pełni, więc tą kwotą, można powiedzieć, jednostka „zagra” o zakup tego samochodu. Będzie to, tak jak powiedziałem wcześniej, wkład własny, który pokażą we wniosku kierowanym do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie poszczególne też szczeble będą ten wniosek opiniować.
Radio Września: Kiedy ten samochód fizycznie dojedzie do jednostki?
Michał Pyrzyk: Tego jeszcze nie wiemy. Czas wnioskowania to jest koniec tego roku, początek następnego, no ale myślimy, że zadanie zostanie zrealizowane w trakcie przyszłego roku – tak zakładał wniosek, więc cierpliwie będziemy czekać na rozstrzygnięcie.
Radio Września: Wygrywają wnioski, jeśli chodzi o Budżet Obywatelski Miasta Słupcy, zgłaszane przez duże kluby, duże stowarzyszenia: wcześniej był to wniosek złożony przez ludzi związanych ze Słupeckim Klubem Piłkarskim teraz OSP. To jest recepta na sukces?
Michał Pyrzyk: Myślę, że tak. Jest pewnym ułatwieniem jeżeli wniosek składa zorganizowana grupa ludzi, ale zdarzało się, że, jak gdyby, wniosek firmowały pojedyncze osoby – tak było w przypadku pumptracku czy budowy chodnika na ulicy Pyzderskiej i wtedy tylko aktywność wnioskodawców, aktywność autorów tych projektów powodowała, że zachęcali oni mieszkańców, na to a nie inne zadanie i wygrywali, może nie taką ilością głosów, jak w tej edycji strażacy, ale bywało, że było to grubo ponad tysiąc głosów i wtedy taka liczba wystarczała do zwycięstwa.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Miasto Słupca wsparło słupecki szpital (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem. Panie burmistrzu, miasto po raz kolejny wsparło szpital powiatowy. W jaki sposób tym razem?
Michał Pyrzyk: Tym razem radni zadecydowali, zapalili na razie zielone światło dla wsparcia w wysokości stu tysięcy złotych dla słupeckiego szpitala i kwota ta, którą radni przegłosują na kolejnej sesji będzie przeznaczona na zakup aparatu do technik nerkozastępczych. To jest takie specjalne urządzenie dializujące. Decyzja ta podjęta została po dość długiej dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniach komisji, gdzie uczestniczyli, czy w której uczestniczyli przedstawiciele szpitala i wcześniejszy wniosek SP ZOZ-u dotyczył respiratora natomiast ten sprzęt szpital posiada i tutaj pojawił się wniosek zamienny, właśnie na aparat do technik nerkozastępczych. Ta uchwała budżetowa, czy zmieniająca budżet zostanie, tak jak powiedziałem, przedstawiona radnym na następnej sesji, gdzie w budżecie zapisana zostanie ta kwota, po to, aby szpital miał jeszcze czas na zakup sprzętu i rozliczenie dotacji do końca roku. Tak jak Pan wspomniał była to kolejna pomoc Samorządu Miasta Słupcy dla szpitala. Przypomnę, że jako Samorząd Miasta przekazaliśmy najwięcej spośród samorządów gmin na rozbudowę i modernizację szpitala, a była to kwotaponad 2 milionów złotych 330 tysięcy i tutaj też miasto ma swój duży udział, jeśli chodzi o rozbudowę szpitala i prowadzenie tej inwestycji powiatowej.
Radio Września: No właśnie, miasto wcale a wcale nie musiałoby wspierać szpitala powiatowego, inwestycji realizowanych przez Powiat, ale to robi, dlaczego?
Michał Pyrzyk: Robimy to poniekąd dla siebie i tak naprawdę to mieszkańcy Słupcy, którzy korzystają ze szpitala, a którzy składają się na budżet naszego miasta wspomagają szpital i robią to dla siebie w trosce o swoje zdrowie, tak aby tutaj, na naszym terenie, blisko funkcjonowała lecznica, która w krytycznych chwilach im zawsze pomoże.
Radio Września: Słowem, pacjenci mogą się czuć bezpiecznie, mogą być spokojni w dobie zagrożenia koronawirusem – nie tylko?
Michał Pyrzyk: No, jeżeli można mówić o spokoju w takich trudnych czasach, w momencie, kiedy nas wszystkich dotyka pandemia, bo jesteśmy chyba przed tą największą falą zachorowań, to no można powiedzieć, że mogą czuć się, w pewnym sensie, zabezpieczeni. Bo ta pomoc i mam nadzieję, że nie tylko w związku z koronawirusem zostanie im zawsze, tutaj na miejscu udzielona.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: jeszcze o pandemii i wydatkach Gminy Miejskiej Słupca z nią związanych (Meloradio)

Tekst:  Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Pandemia przybiera na sile. Wiążą się z tym zwiększone wydatki miasta. Ile pieniędzy Urząd Miasta wydał na walkę z epidemią i na jakie konkretnie cele?
Michał Pyrzyk: Wraz z wszystkimi jednostkami dokonaliśmy wydatków na kwotę blisko 120 tysięcy złotych. Na tę kwotę złożyły się: zakup maseczek ochronnych, które rozdawaliśmy mieszkańcom, zorganizowanie miejsca kwarantanny w budynku po byłym gimnazjum, zakup środków dezynfekujących, termometrów, przyłbic, pleks.
Meloradio: Z czego trzeba było zrezygnować w tym roku, aby starczyło pieniędzy na realizację najważniejszych założeń budżetowych oraz na walkę z pandemią?
Michał Pyrzyk: Zrezygnowaliśmy z określonych działań, które także były kosztotwórcze, ale także podjęliśmy pewne działania ponadstandardowe, które pozwoliły nam uzyskać dodatkową pulę pieniędzy. Mam tu na myśli chociażby zwrot podatku VAT, który zapłaciliśmy przy okazji budowy krytej pływalni, otrzymaliśmy również interpretację, która pozwala nam na odliczanie podatku VAT w ramach bieżącej działalności krytej pływalni.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125