INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA W SŁUPCY

INFORMACJA
URZĘDU MIASTA W SŁUPCY
Szanowni Państwo
Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758) w celu minimalizacji ryzyka zakażeń chorobą zakaźną COVID-19, informujemy, że
z dniem 19 października 2020r. do odwołania, Urząd Miasta w Słupcy wprowadza ograniczoną obsługę bezpośrednią klientów poprzez zamknięcie budynku.
W związku z powyższym należy:
• ograniczyć wizyty w Urzędzie Miasta, korzystając z informacji telefonicznej w godzinach pracy Urzędu tj. od 07.30 do 15.30 (tel. 63 277 27 27),
• telefony kontaktowe do poszczególnych referatów znajdują się na stronie Urzędu Miasta pod adresem http://miasto.slupca.pl/
• wnioski, podania i pisma można zgłaszać drogą e-mailową na główny adres urzędu: um@miasto.slupca.pl, przez ePUAP oraz osobiście w skrzynce podawczej, usytuowanej na ścianie budynku,
• pracownicy Urzędu Miasta będą przyjmować tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty,
• wejście do budynku Urzędu należy zasygnalizować naciśnięciem domofonu, znajdującego się po lewej stronie przy głównych drzwiach wejściowych.
Punkt kasowy Banku Spółdzielczego znajdujący się w budynku Urzędu
Miasta również będzie nieczynny.
Zmniejszenie intensywności kontaktów osobistych w Urzędzie przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Z-ca Burmistrza Miasta
/-/ Jacek Szczap

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125