Miasto przystępuje do programu „Wspieraj Seniora”

Gmina Miejska Słupca przystępuje do programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu może skorzystać ze wsparcia dzwoniąc na ogólnopolską infolinię w ramach programu Solidarnościowy Korpus Seniorów- nr telefonu: 22 505-11-11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy i wówczas pracownik ośrodka skontaktuje się z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia.
Gmina Miejska Słupca otrzymała także grant w ramach projektu „STOP COVID-19″. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wsparcie działań związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy społecznej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy. Całkowity koszt grantu to 222 tysięcy 864 złote. Dzięki pozyskanym środkom możliwy będzie zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność COVID – 19 dla pracowników, wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony osobistej oraz zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.
Plakat zapraszający do akcji "Wspieraj Seniora"

Plakat zapraszający do akcji „Wspieraj Seniora”

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Plakat zapraszający do akcji "Wspieraj Seniora"

Plakat zapraszający do akcji „Wspieraj Seniora”

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125