Prace nad budżetem Miasta Słupcy na 2021 rok

Miasto jest w toku prac nad miejskim budżetem na 2021 rok. Projekt budżetu zakłada niepodwyższanie podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Takie rozwiązanie zostanie zarekomendowane Radnym Miasta w projekcie planu dochodów i wydatków miasta na 2021 rok, mimo, że obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na następny rok zwiększono o 3,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Jeżeli Rada Miasta wyrazi zgodę, to na poziomie bieżącego roku pozostaną: podatek od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, podatek od środków transportowych, podatek rolny, opłata targowa i opłata od posiadania psa.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125