102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W dn. 11 listopada 2020 r. przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzień 11 listopada to data w historii Polski szczególna, albowiem naród polski po przeszło wiekowej utracie bytu państwowego wybił się na niepodległość wyzwalając się z okowów niewoli i zaborów.

Droga do odzyskania niepodległości nie była łatwa. Wiązał się z nią wysiłek wielu pokoleń naszych przodków, którzy walcząc z rusyfikacją i germanizacją, aktywnie wcielając w życie pracę od podstaw, tworzyli trwały fundament pod przyszłe wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział naszych przodków w powstaniach narodowych, listopadowym i styczniowym, utrwalił świadomość, że wysiłek zbrojny jest konieczny, by Polska odzyskała niepodległość. Ofiary powstania listopadowego i styczniowego nie poszły na marne, a dokonania powstańców w walce z zaborcami utrwaliły świadomość patriotyczną Polaków.

Walka z germanizacją, tak ważna w kontekście niepodległej Polski, była szczególnie silna w Wielkopolsce. Trzeba tu wspomnieć o walce dzieci wrzesińskich przeciw germanizacji, które to wydarzenie miało doniosły wpływ na postawę patriotyczną nie tylko Wielkopolan, ale także Polaków ze wszystkich zaborów. W Wielkopolsce nie tylko czynny opór świadczył o pragnieniu odzyskania przez Polaków niepodległości, ale również codzienna praca od podstaw, która okazała się być trwałą podstawą świadomości patriotycznej Polaków, którym solidne fundamenty materialne pozwoliły myśleć o wolnej Polsce.

Trzeba tu wspomnieć znanych wszystkim Polakom, Karola Marcinkowskiego i Hipolita Cegielskiego, których działalność tworzyła zręby pod przyszłe działanie gospodarcze i polityczne w wolnej Polsce.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości narodziło się z wysiłku zbrojnego i politycznego Polaków, którym przewodził Józef Piłsudski uważany za ojca odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska pod jego przywództwem konsekwentnie zmierzała do zorganizowania odrodzonego państwa polskiego. Nie przyszło to łatwo, albowiem pierwsze lata wolnej Polski to walka zbrojna o kształt granic niepodległego kraju, o które byliśmy zmuszeni walczyć nie szczędząc wysiłku by utrwalić granice.

Nie sposób przemilczeć wkład Wielkopolan w kształt granic niepodległej Polski. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło w 1918 r. zakończyło się przyłączeniem obszaru Wielkopolski do niepodległego kraju. Trzeba tu wspomnieć o dowódcach Powstania Wielkopolskiego – Stanisławie Taczaku i Józefie Dowborze – Muśnickim, których wkład w zwycięstwo powstania został doceniony przez następne pokolenie Wielkopolan, a także wszystkich Polaków.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości byłoby niemożliwe bez działania takich polityków jak Ignacy Paderewski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Daszyński, a przede wszystkim Józef Piłsudski, Wincenty Witos i Maciej Rataj. Szczególne znaczenie w kształtowaniu granic na wschodzie Rzeczpospolitej miał przebieg wojny polsko-bolszewickiej, a szczególnie Bitwa Warszawska, która zakończyła się odepchnięciem bolszewików spod Warszawy i poszerzeniem granic Polski o zachodnią Ukrainę i zachodnią Białoruś. Istotną rolę w Bitwie Warszawskiej odegrali gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Władysław Sikorski, gen. Józef Haller i gen. Stanisław Haller de Hallenburg, gen. Wacław Iwaszkiewicz – Rudoszański. Bitwa Warszawska zakończyła się pełnym sukcesem i przeszła do historii jako jedna z najważniejszych bitew Europy.

Wybitnymi przedstawicielami władz miasta po odzyskaniu niepodległości byli: Antoni Kryłów, Stanisław Trębaczkiewicz, Wincenty Balewski, Tadeusz Parys. Ich wkład w utrwalanie władzy Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Słupcy był doniosły.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości przypadało na 628. rocznicę nadania Słupcy w Dłusku praw miejskich przez księcia wielkopolskiego Przemysła II. Akt lokacyjny miał miejsce 15 listopada 1290 r. W tym roku przypada 730. rocznica nadania Słupcy praw miejskich. Z tej okazji pragnąc uczcić początki Słupcy jako miasta wydaliśmy scenariusze napisane przez Annę Halabę, które to scenariusze powstawały na przestrzeni kilkunastu lat na zamówienie Muzeum Regionalnego i Miejskiego Domu Kultury oraz audiobook pt. „Słupca miasto owiane legendą”. Posadziliśmy również wspólnie ze Stowarzyszeniem im. Apolinarego Szeluty na Skwerze Szeluty 730 krokusów.

Pochylamy dziś głowy w szacunku dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cześć Ich pamięci!

Niech żyje niepodległa Polska!

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125