Emisje radiowe w listopadzie 2020

Emisje radiowe w listopadzie 2020

Temat rozmowy: Gmina Miejska Słupca przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora” (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Gmina Miejska Słupca przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora” jest on kierowany do najstarszych, często samotnych, mieszkańców. Mogą oni liczyć na pomoc instytucji, która zresztą sama otrzymała zastrzyk finansowy – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. O szczegółach burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Celem tego programu, jak zapewne wszyscy już słyszeli w środkach masowego przekazu, jest zapewnienie pewnej usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się zgodnie z apelami na pozostanie w domu. Usługa ta wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze, artykuły pierwszej potrzeby, środki higieny osobistej. Procedura na razie jest taka, że osoba uprawniona może zgłosić się na ogólnopolską linię i przystąpić do tego programu, potem dyspozytor przekaże taką prośbę do naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy. I wówczas pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie, ustali metodę wsparcia. Na razie jest procedura taka, że trzeba dzwonić na ogólnopolską linie, nie bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gdyby te zasady w toku funkcjonowania programu wsparcia seniora się zmieniły, to niezwłocznie o nich poinformujemy. Niemniej jednak na razie ścieżka jest taka, że trzeba zgłaszać się poprzez tą infolinię warszawską. W międzyczasie również pozyskaliśmy (jako Gmina Miejska Słupca) grant w ramach projektu „Stop COVID-19 Bezpieczny system społeczny w Wielkopolsce”. Grant na wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy. Całkowity koszt grantu to ponad 220 tysięcy złotych. Dzięki tym pozyskanym środkom będzie możliwy zakup zarówno testów, jak i usług związanych z przeprowadzenie testów na obecność COVID wśród pracowników ośrodka. Bo pewien przypadek już (związany z zachorowaniem) mieliśmy. Będziemy za te pieniądze również wyposażać stanowiska pracy w środki ochrony osobistej, a także zakupimy sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: dobiegają końca inwestycje realizowane przez Gminę Miejską Słupca – podsumowanie (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Dobiegają końca inwestycje realizowane przez Gminę Miejską Słupca. Są wśród nich bardziej i mniej widoczne, bardziej i mniej znaczące. Ich podsumowania dokonuje burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Kończymy remonty drogowe, inwestycje związane z budową chodników, z budową dróg, przeprowadzamy także końcowe (mówię o tym roku) prace porządkowe na terenie miasta. W ubiegłym tygodniu zbudowaliśmy odcinek chodnika na ulicy Okopowej w okolicach kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca. To jest ten chodnik, który prowadzi do naszego, samorządowego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, który przypomnę funkcjonuje w budynkach parafialnych. Wyremontowaliśmy dwa odcinki również na ulicy Dworcowej. Nowy chodnik z kostki betonowej pojawił się od ulicy Źródlanej do ulicy Bielawskiej, drugi odcinek bardziej patrząc od strony dworca PKP. Natomiast w przyszłości do wykonania jeszcze takie 2 odcinki, można powiedzieć, w ciągu ulicy Dworcowej pozostaną do wykonania. W zasadzie zakończyły się prace związane z budową ulicy Ogrodowej. Przypomnę, że na tą inwestycję przeznaczyliśmy kwotę ponad 500 tysięcy złotych, z czego 84 tysiące pochodziło z dofinansowania, które udzielił nam Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował tam, w pasie drogowym, kanalizację deszczową, gdyż droga ta wymagała właśnie takiego, a nie innego sposobu odwodnienia. Myślę, że prace przebiegły bez zakłóceń, nie stanowiły dla mieszkańców aż tak dużej uciążliwości, bo nie mieliśmy jakich specjalnych sygnałów od nich, choć na pewno trudności występowały, ale myślę, że ten końcowy efekt w postaci nowej drogi wynagrodzi tam mieszkającym te wszystkie niedogodności, które miały miejsce w ostatnim czasie. Na ulicy Słowackiego, w ramach nasadzeń zastępczych, posadziliśmy 12 klonów kulistych. Były to kolejne nasadzenia wykonane przez nas w tym roku na terenie miasta.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy:  o zakończonych inwestycjach drogowych (Meloradio)

Tekst:  Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy -Michał Pyrzyk. Wkraczamy powoli w okres późnej jesieni. To czas, kiedy dobiegają końca inwestycje drogowe. Podsumujmy zatem, co udało się zrealizować w tym zakresie, w ostatnich miesiącach?
Michał Pyrzyk: W ubiegłym tygodniu zbudowaliśmy odcinek chodnika na ulicy Okopowej w okolicach kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca. To jest ten chodnik, który prowadzi do naszego, samorządowego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, który przypomnę funkcjonuje w budynkach parafialnych. Remontowaliśmy dwa odcinki również na ulicy Dworcowej. Nowy chodnik z kostki betonowej pojawił się od ulicy Źródlanej do ulicy Bielawskiej, drugi odcinek bardziej patrząc od strony dworca PKP.W zasadzie zakończyły się prace związane z budową ulicy Ogrodowej. Wcześniej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował tam, w pasie drogowym, kanalizację deszczową, gdyż droga ta wymagała właśnie takiego, a nie innego sposobu odwodnienia.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o przyszłorocznym budżecie miasta (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Poznaliśmy projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Wiemy, jakie inwestycje zostały w nim ujęte. Oczywiście, to tylko propozycje, które muszą zostać przedyskutowane i przegłosowane. O szczegółach burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Zgodnie z procedurą ustawową przedstawiliśmy już projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok, zarówno radnym miejskim, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Stosowne zarządzenie w tej sprawie podpisałem 12 listopada bieżącego roku. W tym projekcie dochody miasta ogółem zostały określone na kwotę prawie 62 milionów złotych, a wydatki przekraczają 63 miliony. Proponujemy radnym, aby na początek przeznaczyć na zadania majątkowe 2 miliony 300 tysięcy złotych i wśród tych zadań zaproponowaliśmy między innymi: dokończenie chodnika na ulicy Pyzderskiej, sporządzenie dokumentacji na przebudowę ulicy 3 Maja, będziemy budować (zgodnie z wnioskami mieszkańców) oświetlenie na ulicy Leśnej, a także przystosowywać pomieszczenia po budynku, po byłym gimnazjum, na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, chcemy także zbudować boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3, bo takie wnioski, zarówno i od pracowników szkoły i od rodziców mieliśmy, zgodnie z planem modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych rozbudujemy także kanalizację sanitarną w ulicy Kleczewskiej, udzielamy też dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tak jak co roku, na zadania inwestycyjne i będziemy dotować zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. To jest ta pozycja, która znalazła największe uznanie wśród mieszkańców w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego i znalazła odzwierciedlenie już w budżecie miasta na rok przyszły.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o przyszłorocznym budżecie miasta c.d. (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Michałem Pyrzykiem. Rozmowy o projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. Przypomnijmy: pula zarezerwowana na inwestycje wynosi 2 miliony 300 tysięcy złotych, ale niewykluczone, że ulegnie zwiększeniu.
Michał Pyrzyk: Na początek przeznaczamy taką, a nie inną kwotę na zadania majątkowe, ponieważ w trakcie przyszłego roku chcemy wzorem lat wcześniejszych zwiększyć tą pulę inwestycyjną. Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie przebudowy ulicy Róża, przebudowy drogi prowadzącej na Łężec (to jest ta wspólna inwestycja z Gminą Strzałkowo), i dofinansowanie, czy decyzję w sprawie dofinansowania budowy wielofunkcyjnych hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o takiej lekkiej konstrukcji. Ponadto przygotowujemy jeszcze wniosek na przebudowę ulicy Smugowej, który złożymy do końca listopada bieżącego roku. I kilka jeszcze innych, o których nie sposób tutaj mówić. Oczywiście te wszystkie pozycje są propozycjami, są projektem, niemniej jednak liczę na to, że znajdą akceptację Wysokiej Rady. Zdecydowaliśmy także, że nie będziemy w przyszłym roku, z uwagi na sytuację, podwyższać podatków i opłat lokalnych, dlatego na poziomie roku bieżącego w projekcie budżetu pozostają: podatek od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorców, podatek od środków transportowych, podatek rolny, opłata targowa, opłata od posiadania psa. Tak z grubsza przedstawia się projekt budżetu miasta na 2021 rok. Powiedziałem tylko o takich kwestiach najważniejszych, szczegółowa dyskusja nad tym dokumentem będzie miała miejsce na posiedzeniach komisji, które już będą dyskutować w tym temacie, w listopadzie, a potem pod obrady Rady Miasta Słupcy ten projekt chcemy, aby trafił najpóźniej w grudniu, tak aby z początkiem przyszłego roku móc realizować określone zadania. Wiadomo, że muszą być one poprzedzone przetargami, postępowaniami, które wyłonią nam wykonawców, którzy będą i budować drogi, i budować oświetlenie, budować boisko, i realizować inne mniejsze zadania majątkowe.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o projekcie budżetu miasta na 2021 rok (Meloradio)

Tekst: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś Michał Pyrzyk – burmistrz Słupcy. Przedstawiliście już projekt budżetu na 2021 rok radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jakie inwestycje zaplanowaliście w jego ramach?
Michał Pyrzyk: Proponujemy przeznaczyć na zadania majątkowe 2 miliony 300 tysięcy złotych i wśród tych zadań zaproponowaliśmy między innymi: dokończenie chodnika na ulicy Pyzderskiej, sporządzenie dokumentacji na przebudowę ulicy 3 Maja, będziemy budować (zgodnie z wnioskami mieszkańców) oświetlenie na ulicy Leśnej, a także przystosowywać pomieszczenia po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, chcemy także zbudować boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3, rozbudujemy także kanalizację sanitarną w ulicy Kleczewskiej i będziemy dotować zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy.
Meloradio: Czy jest szansa, że w trakcie roku pojawią się kolejne, nie ujęte w projekcie budżetu, inwestycje?
Michał Pyrzyk: Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie przebudowy ulicy Róża, przebudowy drogi prowadzącej na Łężec, i decyzję w sprawie dofinansowania budowy wielofunkcyjnych hal sportowych. Przygotowujemy jeszcze wniosek na przebudowę ulicy Smugowej.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o powietrzu w Słupcy, co zrobić, by było ono jak najczystsze?  (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Swego czasu bardzo popularne było hasło: „Żądasz czystości – zachowaj ją sam”. Lata mijają, a ono nic a nic nie straciło na swojej aktualności, nawet więcej, można by je poszerzyć, na przykład o czystość powietrza, ta – nie tylko w Słupcy – pozostawia wiele do życzenia, o czym burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Wielkimi krokami zbliża się zima, w zasadzie już jesteśmy w sezonie grzewczym i problemem w Słupcy, tak jak i w wielu innych miastach, jest w tym czasie zanieczyszczenie powietrza. Chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy posiadają piece węglowe, że jakość powietrza w Słupcy, to nasz wspólny interes, to nasze zdrowie, a domowy piec, no nie nadaje się do spalania żadnego rodzaju tworzyw sztucznych, drewna malowanego czy też lakierowanego, opon, jakiś mebli, więźby dachowej zawierającej impregnaty czy jakieś farby i lakiery do drewna, a wtedy, kiedy spalamy takie rzeczy, no te chemikalia toksyczne trafiają w powietrze. Dlatego chciałbym zaapelować, żeby pod żadnym pozorem nie palić tych płyt lakierowanych, płyt wiórowych, bo to jest przyczyna (oczywiście w dłuższym okresie czasu) utraty zdrowia. Tak, że nie trujmy się, zwróćmy uwagę również na (i o to apelujemy także w każdym takim okresie) o właściwe rozpalanie pieca, ponieważ wiele starych kotłów, no co prawda, kopci, mieszkańcy nam na to zwracają uwagę, lecz tutaj wina leży po stronie tych, którzy te piece obsługują i jeżeli umiejętnie będziemy rozpalać taki kocioł, to on nie będzie dymił, nie będzie kopcił, nie będzie zwracał uwagi, i w zasadzie nie będzie wydobywał się wtedy z komina widoczny dym. Tak, że chciałbym tą drogą zaapelować do wszystkich o taki rozsądek i zwrócenie uwagi, czym w piecach palimy, ponieważ otrzymujemy sygnały od mieszkańców i przeprowadzane są doraźne, jak również z urzędu, kontrole tych miejsc, w których zauważamy, że może dochodzić do jakichś nieprawidłowości.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o powietrzu w Słupcy, co zrobić, by było ono jak najczystsze? c.d. (Radio Września)

Tekst: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Tematem przewodnim dzisiejszej audycji jest czyste powietrze – coś, czego w Słupcy (nie tylko w sezonie grzewczym) zaczyna brakować. Stąd apel, przesłanie do mieszkańców. Jego autorem jest burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Mam nadzieję, że tą sytuację nieco poprawiła uchwała Rady Miasta, która dawała możliwość wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich nowymi z dofinansowaniem miasta, które wynosiło maksymalnie 3 tysiące złotych. Z tej formy wsparcia skorzystało około 160 zainteresowanych, tak, że prawie wszyscy, którzy złożyli wnioski do tej pory je zrealizowali, zastąpili stare kotły nowymi i otrzymali dofinansowanie. Ponadto pomagamy (na mocy takiego specjalnego porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wypełniać te wszystkie wnioski, które służą ochronie jakości powietrza – mówię tutaj o programie „Czyste Powietrze” i wszelkich informacji przydatnych do wypełnienia wniosku, do złożenia, bo również tutaj, za naszym pośrednictwem, można taki wniosek złożyć bez potrzeby udawania się do Poznania. Wszystkich informacji udziela Referat Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Miejskiej. Zachęcam do odwiedzenia tego referatu, zapoznania się z możliwościami złożenia wniosku, wtedy pracownik pomoże zgromadzić niezbędne dokumenty, pomoże wypełnić wniosek, a w ślad za tym powinno iść dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, i również jest możliwość wymiany piecy w tym programie. Tak, że apeluję: dbajmy o nasze zdrowie, dbajmy o środowisko naturalne, w którym żyjemy, zwróćmy uwagę, czym palimy w piecach, zwróćmy tą uwagę sąsiadom, znajomym, tak aby powietrze w tym okresie zimowym w Słupcy było czyste i żebyśmy oddychali wszyscy czystym powietrzem.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125