Komisje stałe Rady Miasta zaopiniowały projekt budżetu na 2021 rok

Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok. Projekt uzyskał również pozytywną opinię Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Dochody miasta ogółem zostały w projekcie określone na kwotę 61,9 miliona złotych, a wydatki na kwotę 63,7 miliona złotych.

Na zadania majątkowe Miasto planuje przeznaczyć 2,3 miliona złotych. Wśród tych zadań znalazły się między innymi: dokończenie chodnika na ulicy Pyzderskiej, dokumentacja na przebudowę ulicy 3 Maja, budowa oświetlenia na ulicy Leśnej, przystosowanie pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kleczewskiej, dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania inwestycyjne i dotacja na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy (budżet obywatelski).

Miasto planuje zwiększyć pulę inwestycji. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie przebudowy ulicy Róża, przebudowy drogi prowadzącej na Łężec, budowy wielofunkcyjnych hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji, a także przebudowy ulicy Smugowej.

Projekt budżetu zakłada niepodwyższanie podatków i opłat lokalnych. Na poziomie roku bieżącego w projekcie budżetu pozostają zatem: podatek od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorców, podatek od środków transportowych, podatek rolny, opłata targowa, opłata od posiadania psa.

Więcej informacji o budżecie miasta na rok bieżący w zakładce: https://slupca.budzetyjst.pl/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125