Wykaz podmiotów- nieczystości ciekłe

WYKAZ

podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miejskiej Słupca w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm./]

  1. EKOPARTNER Sławomir Kasprzyk, ul. Szkolna 4, 62 – 420 Strzałkowo, REGON 301910108, tel.722180007.
  2. Wiesław Pankros, Gółkowo 7a, 62 – 600 Słupca REGON 30078150200023 , tel.661473529.
  3. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, 41 – 808 Zabrze, ul. Szybowa 2, Regon 241628482, tel. 032 278 45 31.
  4. TOI TOI Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29, NIP: 118-00-42-784, Regon: 010336146, tel. 22 6145979; fax: 226145979 wew. 215.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125