Jednogłośna akceptacja przez Radę Miasta budżetu miasta Słupcy na 2021 rok

Rada Miasta, podczas obrad online, jednogłośnie przyjęła budżet miasta Słupcy na 2021 rok wraz z autopoprawką obejmującą wprowadzenie inwestycji polegającej na budowie dwóch wielofunkcyjnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji.

Dochody miasta ogółem zostały w budżecie określone na kwotę 61,9 miliona złotych, a wydatki na kwotę 65,1 miliona złotych.

Miasto na zadania majątkowe przeznaczy 3,7 miliona złotych. Wśród zadań majątkowych znalazły się między innymi dokończenie chodnika na ulicy Pyzderskiej, dokumentacja na przebudowę ulicy 3 Maja, budowa oświetlenia na ulicy Leśnej, przystosowanie pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kleczewskiej, dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania inwestycyjne, dotacja na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy (budżet obywatelski, a także budowa dwóch wielofunkcyjnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji.

Rada Miasta zadecydowała, że w 2021 roku nie będziemy podwyższać podatków i opłat lokalnych. Na poziomie roku bieżącego w budżecie pozostają zatem: podatek od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorców, podatek od środków transportowych, podatek rolny, opłata targowa, opłata od posiadania psa.

Informacje o budżecie miasta w zakładce: https://slupca.budzetyjst.pl/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125