Emisje radiowe w grudniu 2020

Emisje radiowe w grudniu 2020

Temat rozmowy: o budżecie miejskim na 2021 rok (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem miasta. Projekt jest już gotowy, niedawno zapoznali się z nim radni. A co zawiera? O tym – burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Ten projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miasta, pozytywną opinię o nim wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa, jesteśmy po dyskusji, i tuż przed grudniową sesją, na której radni, mam nadzieję, głęboko w to wierzę, zatwierdzą ten budżet, a nie był to projekt łatwy, lecz naszym zdaniem jest na ten czas optymalny, bo właśnie powstawał w trudnym okresie, okresie pandemii, gdzie (można powiedzieć) każda dziedzina życia spowolniła i będzie miała, poprzez pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne, przełożenie również na rok następny. Niemniej jednak staraliśmy się, i to się udało, aby wszystkie zadania bieżące były realizowane, aby w budżecie znalazły się również inwestycje, tak dochody zostały w tym budżecie określone na kwotę prawie 62 milionów złotych. Wydatki wynoszą 63 miliony 700 tysięcy złotych. Na zadania majątkowe, tutaj startujemy z niskiego pułapu, ale cały czas czekamy na decyzje dotyczące wniosków o dofinansowanie, takich inwestycji, jak: przebudowa ulicy Róża, przebudowa drogi prowadzącej na Łężec (to jest ta inwestycja realizowana z Gminą Strzałkowo), przebudowa ulicy Smugowej, a także budowa wielofunkcyjnych hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i takiej lekkiej konstrukcji, tutaj cały czas czekamy na rozstrzygnięcie naszych wniosków, niemniej jednak w budżecie znalazły się takie inwestycje, jak między innymi: dokończenie chodnika na ulicy Pyzderskiej, dokumentacja na przebudowę ulicy 3 Maja, budowa oświetlenia na ulicy Leśnej, przystosowanie pomieszczeń w budynku, po byłym gimnazjum, na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, a także budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kleczewskiej, dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, na prowadzone przez zakład zadania inwestycyjne. W budżecie, tak jak co roku, swoje odzwierciedlenie znalazł też wynik głosowania w edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy. Tym razem jest to dotacja na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Tak jak powiedziałem jest to katalog inwestycyjny, katalog zadań majątkowych, które oczekiwane są przez mieszkańców. Tak jak co roku, będziemy starali się ten zakres poszerzyć, ponieważ (tak jak powiedziałem wcześniej) mamy złożone określone wnioski, mamy przygotowane określone inwestycje, które tylko i wyłącznie czekają na decyzje o dofinansowaniu.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: jeszcze o budżecie miejskim na 2021 rok (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Michałem Pyrzykiem. Tematem przewodnim jest budżet miasta na 2021 rok. Wiemy już, jakie inwestycje zostały w nim ujęte, ale powodów do zadowolenia mieszkańcy będą mieć więcej.
Michał Pyrzyk: Jeśli chodzi o stronę dochodową budżetu, a składa się ona w większości z podatków zarówno tych, które uiszczamy do Urzędu Skarbowego bezpośrednio, bo udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest największą pozycją po stronie dochodów w naszym budżecie, ale ta strona składa się również z podatków i opłat lokalnych, to na co mamy tutaj, w gminie, na dole, w mieście, wpływ. Zdecydowaliśmy wraz z radnymi, że w tym trudnym czasie, w jakim się wszyscy znajdujemy, nie będziemy w przyszłym roku podwyższać podatków i opłat – pozostaną one na poziomie roku bieżącego. Mówię w tym momencie o podatku od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, podatku od środków transportowych, mówię o podatku rolnym, na tym samym poziomie pozostaną, tak jak powiedziałem, także opłaty lokalne. Mam nadzieję, że budżet, który w fazie konstrukcji był budżetem trudnym, projektem trudnym, ponieważ (tak jak powiedziałem wcześniej) i te pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne, i niższy poziom udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, naszym zdaniem, zaniżona też subwencja oświatowa, na to nakładają się jeszcze skutki pandemii, których tak do końca nie znamy, no sprawiły, że budżet ten był trudny w fazie konstrukcji, ale mam nadzieję, że będzie realny i optymalny w fazie wykonania, tym bardziej, że myślę, że wzorem lat ubiegłych pojawią się za chwilę jeszcze nowe zadania majątkowe, nowe inwestycje, które będą cieszyć społeczność lokalną i będą przez nią akceptowane.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: podsumowanie roku 2020 – inwestycje: pływalnia (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Przy mikrofonie Tomasz Szternal, a moim gościem jest burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk. Panie burmistrzu, rok 2020 powolutku dobiega końca, jaki on był dla miasta Słupcy? Skupmy się może na inwestycjach, bo to one najbardziej wpływają na wyobraźnię mieszkańców.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, no ten mijający rok 2020 był rokiem dziwnym, czy przedziwnym z powodu epidemii, która odcisnęła piętno na życiu, myślę, każdego z nas, niemniej jednak w tej nowej rzeczywistości trzeba było się odnaleźć i realizować zarówno zadania bieżące, jak i te inwestycyjne, tym bardziej, że kilka z nich mieliśmy rozpoczętych i trudno było z tego powodu zatrzymywać te inwestycje. Zrealizowaliśmy, można powiedzieć, 100% założonych zadań majątkowych, na nie przeznaczyliśmy ponad 6,5 miliona złotych, co na Słupcę jest kwotą dość dużą, i wśród zrealizowanych zadań były między innymi: budowa krytej pływalni, tu muszę powiedzieć, że po trzech miesiącach funkcjonowania, gdzie półtora miesiąca ten obiekt funkcjonuje, można powiedzieć, w takim częściowym lockdownie, bo nie ma dzieci w szkołach, nie ma osób fizycznych na obiekcie, on póki co, nie przynosi straty, a wręcz generuje drobny zysk.
Radio Września: No właśnie, wielu obawiało się o koszty funkcjonowania tej pływalni, że one mogą być zbyt duże, że miasto zbyt wiele będzie dokładało do jej utrzymania, czy już dzisiaj te wątpliwości możemy rozwiać?
Michał Pyrzyk: W pewnym sensie tak, chociaż dopiero taki pełny rok funkcjonowania, takiego funkcjonowania normalnego pokaże nam tak naprawdę, jakie pływalnia generuje koszty, jakie przynosi dochody, niemniej jednak myślę, że możemy być spokojni. Obiekt, taki jak nasz, jest pierwszy w Polsce. Był, można powiedzieć, takim prototypowym obiektem pływackim, ale te rozwiązania, które tam zastosowaliśmy się sprawdzają, szczególnie jeśli chodzi o stronę kosztową, o stronę tą dochodową, no to już, to za to, odpowiedzialna jest dyrekcja MOSiR-u, która musi na obiekt ściągnąć klienta, niemniej jednak myślę, że będzie to pływalnia wzorcowa dla wszystkich samorządów, które dotychczas borykały się z dużymi kosztami, ze stratami takich obiektów, a te rozwiązania, które mamy w Słupcy zastosowane, myślę, że pozwolą spokojnie taki obiekt utrzymać, a jeżeli nie, to dołożyć, tylko i wyłącznie, malutką kwotę, która nie spowoduje jakiegoś zachwiania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
Radio Września: No właśnie: przypomnijmy liczby, które ilustrują budowę tej pływalni, one są naprawdę imponujące, to są miliony złotych.
Michał Pyrzyk: W naszym przypadku było to (z wyposażeniem) prawie 14 milionów złotych brutto, choć za taki sukces ubiegłego roku uważam odzyskanie VAT – u, który zapłaciliśmy podczas budowy tego obiektu. Mamy indywidualną interpretację podatkową dotyczącą tego tematu i uzyskaliśmy już zwrot VAT – u w kwocie przekraczającej ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych, co obniżyło nam, oczywiście, o tą wartość koszt całego zadania.
Radio Września: To tyle, jeśli chodzi o największą inwestycję zrealizowaną w 2020 roku, w Słupcy. A do pozostałych przejdziemy po krótkiej przerwie.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: podsumowanie roku 2020 – pozostałe inwestycje (Radio Września)

Tekst wywiadu:  Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem. Mówiliśmy już o największej inwestycji tegorocznej, czyli o pływalni miejskiej, no ale przecież nie tylko pływalnię udało się zrealizować. Są też inne inwestycje – jakie, panie burmistrzu?
Michał Pyrzyk: Tak jak co roku – inwestowaliśmy w drogi, w chodniki na terenie Słupcy i dzięki dotacjom pozyskanym z zewnątrz, zarówno z puli rządowej, jak i z puli Samorządu Województwa Wielkopolskiego udało się zbudować nowe ulice. Są to: ulica Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka, Jana Kazimierza, długo wyczekiwana budowa ulicy Ogrodowej. Poczyniliśmy pewne oszczędności, jeśli chodzi o oświatę, założyliśmy sobie, że będziemy starać się, może nie rewolucyjnie, ale tak ewolucyjnie, pewne rzeczy w naszym systemie oświaty zmieniać. Oczywiście, bez szkody dla ucznia, dla przedszkolaka, a z tych wygospodarowanych pieniędzy będziemy wykonywać określone zadania, jeśli chodzi o bazę oświatową. I tak mogliśmy w tym momencie wyremontować boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, mogliśmy zmienić, można powiedzieć, pokrycie całego dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3, który tam przeciekał, wykonaliśmy oświetlenie na ulicy Gajowej przy stadionie, tam też dokonała się renowacja boiska treningowego – przypomnę, że był to wniosek, który mógł być zrealizowany dzięki głosowaniu mieszkańców w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, rozbudowaliśmy monitoring miejski o kilka kamer, a takim, można powiedzieć, rzutem na taśmę zbudowaliśmy (czy budujemy jeszcze) kanalizację w ulicy Cichej i ulicy Smugowej. Były to takie najważniejsze zadania inwestycyjne.
Radio Września: Słowem: rok trudny, ale rok dobry…
Michał Pyrzyk: Rok trudny, ale rok dobry, no nie przestraszyliśmy się aż tak tych wszystkich sytuacji związanych z tymi lockdownami, zawsze staraliśmy się znaleźć jakieś rozwiązanie sytuacji, choć na początku wydawała się ona bez wyjścia, mówię tutaj chociażby o pływalni, gdzie no działalność szkoleniową prowadziły szkółki pływackie, mimo że uczniowie szkół w tym czasie z powodu właśnie zdalnej nauki lub mieszkańcy nie mogli z tego obiektu korzystać, to (mimo to) nie przyniósł on takich strat, bo po prostu nie był całkowicie zamknięty. Podobnie było z innymi zadaniami, gdzie krok po kroku, ale z takim uporem, mozołem i systematycznie je realizowaliśmy, i myślę, że w przyszłym roku już te wszystkie przeszkody ustąpią i będziemy mogli bez jakichś komplikacji realizować te zadania, które Rada Miasta uchwaliła już w nowym budżecie na 2021 rok.
Radio Września: Panie burmistrzu, przed nami święta, a skoro święta, to życzenia…
Michał Pyrzyk: Tak, ja chciałem przekazać wszystkim Państwu, zarówno słupczanom, jak i wszystkim słuchaczom Radia Września najlepsze życzenia: życzę Państwu zdrowia, spokoju, no i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Niech Nowy 2021 Rok już odsunie wszystko, co złe obok nas, natomiast przyniesie, tylko i wyłącznie, szczęście i realizację planów, zarówno tych osobistych, jak i zawodowych dla każdego z Państwa. Tak, że życzę wszystkim wszelkiej pomyślności i do siego roku!
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125