Kondolencje z powodu śmierci Śp. Władysława Szymańskiego

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest”

(ks. Kazimierz Lutosławski)

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM

PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

Śp. Harcmistrza WŁADYSŁAWA SZYMAŃSKIEGO

Członka Zarządu Miasta Słupcy w latach 1998-2002

Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Członka Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Słupcy

Wolontariusza Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii bł. Michała Kozala w Słupcy

Byłego długoletniego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Kowalewie oraz w Ratyniu

       Byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotuni

Wieloletniego radnego gminy Lądek i gminy Słupca

W IMIENIU RADY MIASTA

I PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA

RODZINIE I PRZYJACIOŁOM ZMARŁEGO

SKŁADAMY

SZCZERE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Przewodniczący Rady Miasta Słupcy                                                                            Burmistrz Miasta Słupcy

/-/Andrzej Szymkowiak                                                                                                    /-/Michał Pyrzyk

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125