Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2021.01.20

BRM.0012.25.2021

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie § 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 25 stycznia 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13:00

zdalne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie potrzeb żywieniowych w stołówkach podlegających Gminie Miejskiej Słupca.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2020 – druk nr 1
b. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/36/2019 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji – druk nr 9.

3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/


Słupca, dnia 2021.01.20

BRM.0012.25.2021

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie § 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 26 stycznia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

zdalne posiedzenie
Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy za rok 2020 – druk nr 1.
b. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 2.
c. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/36/2019 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk nr 4.
f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego – druk nr 5.
g. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 6.
h. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 7.
i. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – druk nr 8.
j. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji – druk nr 9.

3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125